G-3QCF5YQR02
HomeTipy a řešení problémů8 nejlepších způsobů, jak přijmout příchozí hovor v telefonu Samsung Galaxy Phone

8 nejlepších způsobů, jak přijmout příchozí hovor v telefonu Samsung Galaxy Phone

Nejzákladnější funkcí vašeho smartphonu je přijímání příchozích hovorů. Příchozí hovor na telefonu Samsung Galaxy můžete přijmout různými způsoby. Patří mezi ně jednotlivá klepnutí, gesta přejetí prstem, hlasové příkazy, fyzická tlačítka a další. Podívejme se blíže na tyto způsoby přijímání příchozích hovorů v zařízeních Samsung Galaxy.

Jak přijímat telefonní hovory v telefonu Samsung

1. Přijímání hovorů přejetím prstu

Základní metodou je přijetí nebo odmítnutí hovoru pomocí gesta přejetí prstem. To znamená, že přejetím prstem směrem nahoru ke středu obrazovky od zeleného tlačítka přijmete příchozí hovor. Podobně přejetím prstem nahoru od červeného tlačítka hovor odmítnete, pokud je obrazovka hovoru na celé obrazovce.

Samsung Přijmout hovor Přejetí prstem

Pokud se však obrazovka příchozího hovoru zobrazí jako vyskakovací okno nebo banner v horní části, postačí jediné klepnutí na tlačítko pro přijetí hovoru.

Samsung Přijmout hovor Přejetí prstem po obrazovce

Alternativní způsoby přijetí hovoru bez přejetí prstu použijte následující metody.

2. Klepnutím na tlačítko přijmete hovor

V případě, že jste zvyklí na funkci jediného klepnutí pro přijetí nebo odmítnutí hovoru na celé obrazovce hovoru, můžete totéž použít i na telefonech Samsung Galaxy. Nejprve ji však musíte aktivovat.

V případě telefonů Samsung Galaxy s nejnovějšími verzemi uživatelského rozhraní One UI postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete Nastavení a přejděte do části Zpřístupnění.

2. Klepněte na možnost Interakce a obratnost.

Interakce Samsung Answer Call Dexterity

3. Klepněte na text nabídky Asistent a na další obrazovce ji aktivujte.

Nabídka asistenta Samsung Answer Call

4. Po povolení zapněte přepínač vedle možnosti Nahradit přejetí prstem jedním klepnutím. Nyní můžete přijímat nebo odmítat hovory jediným klepnutím na respektovaná tlačítka.

Samsung Přijmout hovor jedním klepnutím

U starších modelů přejděte do nabídky Nastavení > Zpřístupnění. Zapněte přepínač u položky Jediné klepnutí.

Nevýhodou této metody je, že ikona nabídky Asistent bude na obrazovce vždy viditelná. Chcete-li tomu zabránit, zapněte v nastavení nabídky Asistent možnost Zobrazit jako ikonu na okraji. Výsledkem bude, že ikona bude na okraji telefonu mírně skrytá. Měli byste také zvýšit průhlednost ikony, aby ještě více splývala a skrývala se.

Přečtěte si také:  9 nejlepších způsobů opravy nestahování souborů z prohlížeče Google Chrome v systému Android
Ikona Samsung Přijmout hovor na okraji

3. Stiskněte tlačítko hlasitosti

Dále můžete tlačítko zvýšení hlasitosti použít k přijímání příchozích hovorů také v telefonech Samsung Galaxy. Chcete-li tak učinit, nejprve funkci aktivujte tak, že přejdete do Nastavení > Zpřístupnění > Interakce a obratnost. Klepněte na možnost Přijímání a ukončování hovorů. Zapněte přepínač vedle možnosti Stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti přijmete hovor. Podobně můžete pro odmítnutí hovoru použít tlačítko napájení nebo boční tlačítko.

Tlačítko hlasitosti Samsung Přijmout hovor

4. Automatické přijímání hovorů

Místo použití jakéhokoli gesta nebo stisknutí tlačítka můžete po uplynutí nastavené doby automaticky přijmout hovor, pokud je telefon připojen k náhlavní soupravě nebo zařízení Bluetooth.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, přejděte do nabídky Settings > Accessibility > Interaction and dexterity > Answering and ending calls. Klepněte na text Přijímat hovory automaticky a na další obrazovce ji povolte. Výchozí doba je dvě sekundy, ale můžete nastavit vlastní dobu, po které má být hovor přijat.

Samsung Automaticky přijmout hovor

Tip: K výše uvedeným dvěma způsobům lze přistupovat také v nastavení aplikace Telefon, a to v části Přijímání a ukončování hovorů.

5. Použití aplikace Bixby

Pokud je obrazovka telefonu rozbitá nebo chcete přijímat hovory hlasem, můžete využít hlasové asistenty, jako je Bixby nebo Google Assistant.

Chcete-li Bixbyho použít k přijímání nebo odmítání hovorů, aktivujte jej stisknutím bočního tlačítka stejně, jako byste to dělali normálně při příchozím hovoru. Asistent se aktivuje. Řekněte „Přijmout hovor“ nebo „Odmítnout hovor“.

Samsung Přijmout hovor hlasem Bixby

Poznámka: Příkaz Hey Bixby nelze použít, když telefon vyzvání. Jediným způsobem aktivace funkce Bixby je stisknutí bočního tlačítka.

6. Používání asistenta Google

Podobně můžete používat aplikaci Google Assistant k přijímání nebo odmítání hovorů na telefonech Samsung Galaxy. K tomu je třeba nejprve aktivovat funkci Google Assistant, když telefon vyzvání. To můžete provést buď přejetím prstem směrem ke středu z pravého dolního nebo levého okraje obrazovky, nebo pomocí příkazu Okay Google. Po aktivaci řekněte Přijmout hovor nebo Odmítnout hovor.

Přečtěte si také:  Jak se odhlásit z účtu Samsung v telefonu a televizoru

Tip: Chcete-li použít příkaz Okay Google z libovolné obrazovky, přejděte do nabídky Google Assistant Settings > Voice match. Povolte přepínač Hej Google.

7. Přijímání hovorů při uzamčení

Obecně byste měli být schopni přijímat hovory, když je telefon Samsung Galaxy zamčený, pomocí gesta přejetí prstem. Pokud se vám to však nedaří nebo se obrazovka příchozího hovoru při uzamčení nezobrazuje, je pravděpodobné, že máte v telefonu zapnutý režim Nerušit a některé z jeho nastavení vám kazí příchozí hovory.

Chcete-li to napravit, přejděte do Nastavení > Oznámení > Nerušit. Klepněte na možnost Skrýt oznámení. V části Když je obrazovka vypnutá vypněte možnost Skrýt oznámení na celou obrazovku.

Samsung Přijmout hovor při uzamčení

Doufejme, že nyní byste měli být schopni přijímat hovory. Pokud však vypnutí tohoto nastavení nepomůže, projděte nainstalované aplikace a vyhledejte nějakou aplikaci třetí strany pro volání nebo vytáčení, která by mohla rušit příchozí hovory.

8. Přijímání příchozích hovorů, když už telefonujete

Když přijmete hovor v době, kdy již máte hovor, zobrazí se na telefonu běžná obrazovka příchozího hovoru. Chcete-li hovor přijmout, přejeďte prstem od tlačítka Přijmout hovor nahoru.

Samsung Přijímání hovorů při volání

Často kladené otázky (FAQ)

1. Jak se vrátit k hovoru v telefonech Samsung Galaxy?

Po přijetí hovoru a otevření nějaké jiné aplikace v telefonu se obrazovka příchozího hovoru skryje. Chcete-li se vrátit k hovoru, stiskněte stavový řádek, který by se změnil na zelený, což znamená, že probíhá aktivní hovor. Případně jednoduše znovu otevřete aplikaci Telefon.

2. Odemkne se při přijetí hovoru telefon?

Ne. Přijetím hovoru se telefon automaticky neodemkne. Pokud se pokusíte otevřít jakoukoli jinou aplikaci, budete muset telefon stále odemknout.

Přizpůsobení volání v telefonech Samsung Galaxy

Stejně jako ostatní přizpůsobení můžete změnit obrazovku volajícího v telefonu Samsung Galaxy. Můžete také povolit vibrace pro odchozí hovory. A pokud si rádi děláte legraci ze svých přátel, podívejte se na nejlepší aplikace pro falešné příchozí hovory.

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>