HomePřizpůsobeníJak přidat, změnit a spravovat jazyk v klávesnici Samsung

Jak přidat, změnit a spravovat jazyk v klávesnici Samsung

Změna jazyka v klávesnici Samsung probíhá ve dvou krocích. Nejprve musíte přidat nový jazyk. Za tímto účelem musíte jazyk nainstalovat a následně povolit. Poté můžete snadno přepínat mezi jazyky při psaní nebo nastavením nového výchozího jazyka. Podívejme se, jak přidat, změnit, aktualizovat nebo odebrat jazyk na klávesnici Samsung.

Jak přidat nové jazyky do klávesnice Samsung

Chcete-li do klávesnice Samsung Keyboard přidat druhý nebo další jazyk, postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete klávesnici Samsung Keyboard v libovolné aplikaci, ve které můžete psát text.

2. Klepněte na ikonu Nastavení na panelu nástrojů klávesnice. Pokud ji nevidíte, klepněte na ikonu tří teček na panelu nástrojů a stiskněte tlačítko Nastavení.

Ikona nastavení klávesnice Samsung

3. Přejděte do části Jazyky a typy.

Profesionální tip: Přístup k nastavení jazyka klávesnice Samsung získáte v nabídce Nastavení telefonu > Obecná správa > Nastavení klávesnice Samsung > Jazyky a typy.

Jazyky a typy klávesnice Samsung

4. Zde uvidíte aktuální výchozí jazyk klávesnice Samsung Keyboard. Chcete-li přidat nebo odebrat jazyky, klepněte na možnost Spravovat vstupní jazyky.

Správa vstupních jazyků klávesnice Samsung

5. Již stažené jazyky se zobrazí v části Stažené jazyky. Pokud požadovaný jazyk nenajdete, posuňte se o něco níže do části Dostupné jazyky. Zde klepněte na tlačítko Stáhnout vedle jazyka, který chcete nainstalovat. K vyhledání požadovaného jazyka můžete také použít tlačítko Hledat v horní části.

Jazyk instalace klávesnice Samsung

6. Nový jazyk bude nyní viditelný v sekci Stažené jazyky s přepínačem vedle něj. Povolte přepínač vedle jazyků, které chcete používat.

7. Vraťte se na předchozí obrazovku a nyní uvidíte, že je pro klávesnici Samsung povoleno více jazyků. Podle dalšího postupu změňte jazyk klávesnice.

Poznámka: Důvod, proč vidíte jazyky krycí a hlavní obrazovky, je ten, že snímky obrazovky jsou pořízeny na telefonu Samsung Galaxy Fold 3. Na běžných telefonech se zobrazí pouze jedna jazyková sekce.

Povolené jazyky klávesnice Samsung

Tip: Podívejte se na nejlepší tipy a triky pro klávesnici Samsung.

Jak změnit jazyk klávesnice v zařízení Samsung

Existují dva způsoby, jak změnit jazyk klávesnice Samsung:

  1. Změnit jazyk během psaní
  2. Změna výchozího jazyka
Přečtěte si také:  15 nejlepších nastavení oznámení Samsung, která musíte znát

1. Změna jazyka klávesnice Samsung při psaní

Po přidání a povolení požadovaných jazyků v klávesnici Samsung můžete snadno přepínat mezi jazyky během psaní. Nejprve však musíte zkontrolovat metodu, kterou váš telefon používá k přepínání jazyků, jak je uvedeno níže:

1. Postupujte podle prvních tří kroků výše uvedené metody. To znamená, že otevřete Nastavení klávesnice Samsung a přejděte do části Jazyky a typy.

Samsung Keyboard Languages and Types

2. Klepněte na možnost Metoda přepínání jazyků. Ve výchozím nastavení musí být vybrána možnost Přejetí mezerníkem. Můžete si však vybrat z možností Jazyková klávesa nebo Jazyková klávesa a mezerník. Pro účely tohoto návodu ponechme vybrané přejetí mezerníkem.

Způsob přepínání jazyka klávesnice Samsung

3. Nyní otevřete v aplikaci Samsung Keyboard.

4. Uvidíte, že aktuálně aktivní jazyk je uveden na mezerníku. Posunutím mezerníku doprava nebo doleva můžete přepínat mezi jazyky, které jste povolili v nastavení.

Změna jazyka klávesnice Samsung při psaní

2. Nastavení nového výchozího jazyka v klávesnici Samsung

Výše uvedená metoda nabízí flexibilitu při změně jazyka klávesnice Samsung na cestách. Ale co když chcete změnit výchozí jazyk a držet se ho? Naštěstí můžete výchozí jazyk klávesnice Samsung snadno změnit podle uvedených kroků:

1. Otevřete Nastavení klávesnice Samsung, přejděte do části Jazyky a zadejte.

2. Nezapomeňte nejprve přidat a povolit nový jazyk, jak je uvedeno výše.

3. Jakmile se požadovaný jazyk objeví v seznamu jazyků, klepněte na ikonu tří teček v horní části a vyberte možnost Změnit pořadí.

Změna pořadí jazyka klávesnice Samsung

4. Nyní se dotkněte a podržte ikonu dvou šipek a přesuňte jazyk, který chcete nastavit jako výchozí, nahoru.

Změna výchozího pořadí jazyka klávesnice Samsung

To je vše. Nastavili jste nový výchozí jazyk na klávesnici Samsung. Pomocí metody přejetí mezerníkem můžete mezi jazyky přepínat i během psaní.

5. Vraťte se na předchozí obrazovku a klepnutím na jazyk vyberte jiný styl rozložení z Qwerty, Qwertz a Azerty. Přečtěte si, jak zvětšit klávesnici Samsung.

Rozložení jazyka klávesnice Samsung

Jak aktualizovat jazyk v klávesnici Samsung

Chcete-li aktualizovat jazyky klávesnice Samsung, postupujte podle následujících kroků:

Přečtěte si také:  Jak spravovat widget počasí na domovské obrazovce telefonu Samsung Galaxy Phone

1. Otevřete Nastavení klávesnice Samsung a klepněte na Jazyky a typy. 2. Klepněte na možnost .

Samsung Keyboard Languages and Types

2. Klepněte na možnost Spravovat vstupní jazyky.

Samsung Keyboard Manage Input Languages

3. Stiskněte ikonu tří teček v horní části a vyberte možnost Zkontrolovat aktualizace.

Aktualizace jazyka klávesnice Samsung

4. Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se vedle jazyků tlačítko Aktualizovat. Klepněte na tlačítko Aktualizovat u jazyka, který chcete aktualizovat.

Aktualizace jazyka klávesnice Samsung

Jak odebrat jazyk z klávesnice Samsung

Pokud nechcete, aby se jazyk na klávesnici Samsung zobrazoval, můžete jej snadno vypnout. Stažené jazyky můžete dokonce odinstalovat, abyste uvolnili místo v úložišti telefonu.

1. Přejděte do Nastavení klávesnice Samsung a stiskněte možnost Jazyky a typy.

Samsung Keyboard Languages and Types

2. Klepněte na možnost Spravovat vstupní jazyky. Vypněte přepínač vedle jazyka, který chcete vypnout.

Odstranění jazyka klávesnice Samsung

3. Chcete-li jazyk zcela odinstalovat, dotkněte se ho a podržte a stiskněte tlačítko Odstranit.

Odinstalace klávesnice Samsung Jazyk

Poznámka: Předinstalované jazyky nelze odinstalovat.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Jak změnit jazyk zařízení v telefonech Samsung Galaxy?

Přejděte do nabídky Nastavení > Obecná správa > Jazyk a stisknutím tlačítka Přidat jazyk nainstalujte nový systémový jazyk. Zobrazí se vyskakovací okno s dotazem, zda chcete nový jazyk nastavit jako výchozí jazyk. Klepněte na možnost Nastavit jako výchozí.

2. Jak změnit výchozí klávesnici v telefonech Samsung Galaxy?

Nainstalujte a povolte novou klávesnici, kterou chcete nastavit jako výchozí. Poté přejděte do Nastavení > Obecná správa > Seznam klávesnic a výchozí > Výchozí klávesnice. Vyberte klávesnici, kterou chcete nastavit jako výchozí. Podívejte se na nejlepší aplikace klávesnice pro systém Android.

3. Jak vypnout automatickou opravu v telefonech Samsung Galaxy?

Otevřete nastavení klávesnice Samsung a přejděte na možnost Automatické nahrazení. Vypněte přepínač vedle jazyků, pro které chcete automatické nahrazování vypnout.

Vyzkoušejte jiné klávesnice

Klávesnice Samsung je jednou z nejlepších klávesnic pro systém Android. Pokud vám však příliš nevyhovuje, měli byste vyzkoušet různé funkce dostupné na klávesnici Gboard. Pokud máte rádi GIFy, můžete vyzkoušet nejlepší aplikace klávesnice GIF pro Android.

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>