HomeTipy a řešení problémů8 snadných způsobů, jak vypnout tichý nebo ztlumený zvuk v telefonu Samsung...

8 snadných způsobů, jak vypnout tichý nebo ztlumený zvuk v telefonu Samsung Galaxy Phone

Když člověk nechce, aby jeho telefon vyzváněl nebo odesílal upozornění, je tichý režim záchranou. Co se však stane, pokud se tichý režim aktivuje automaticky, nemůžete telefon normálně ztlumit nebo jste nedávno přešli ze zařízení iPhone? Jak lze za těchto okolností vypnout tichý režim na telefonech Samsung Galaxy? Naštěstí existuje několik způsobů, jak zrušit ztišení telefonů Samsung Galaxy. Začněme.

1. Použití klávesy pro zvýšení hlasitosti

Stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti na boku telefonu zobrazte lištu hlasitosti. Pokud je zcela šedá nebo se zobrazí reproduktor s ikonou lišty, stiskněte znovu tlačítko Zvýšení hlasitosti. Tím byste měli telefon Samsung Galaxy přepnout do tichého režimu.

Samsung Galaxy Phone Zvýšení hlasitosti

Nebo jednoduše stisknutím ikony Reproduktor s pruhem zrušte tichý režim a zapněte běžný režim zvuku.

Samsung Galaxy Phone Zvýšení hlasitosti Ztlumení zvuku

2. Z rychlých dlaždic

Na rozdíl od telefonů se systémem Stock Android můžete telefon Samsung Galaxy ztlumit také z rychlých dlaždic.

1. Přejetím dvakrát dolů otevřete panel Rychlé dlaždice.

2. Zde najdete zvukovou dlaždici buď s názvem Ztlumit, Vibrace, nebo Zvuk na základě povoleného profilu. To znamená, že pokud je telefon zapnutý na tichý chod, uvidíte dlaždici Ztlumit, a pokud je zapnutý na vibrace, budete mít dlaždici Vibrace.

Samsung Galaxy Phone Rychlý zvuk dlaždice

3. Chcete-li vypnout režim ztlumení nebo vibrací, opakovaně klepněte na dlaždici Zvuk, dokud se nezobrazí profil Zvuk.

Samsung Galaxy Phone Povolení zvuku rychlé dlaždice

Tip pro profesionály: Přečtěte si, jak se telefony Samsung Galaxy podobají uživatelskému rozhraní One UI.

3. V Nastavení

Ztlumení zvuku na telefonech Samsung Galaxy můžete vypnout také v aplikaci Nastavení, jak je znázorněno níže:

1. Otevřete aplikaci Nastavení v telefonu Samsung Galaxy. 2. Stiskněte klávesu > Ztlumit.

2. Přejděte do části Zvuky a vibrace. 3. Klepněte na profil Zvuk v části Režim zvuku a vypněte ztlumení zvuku.

Samsung Galaxy Phone Zvukový profil

4. Zvýšením hlasitosti vyzvánění

Pokud snížíte hlasitost vyzvánění na nulu, telefon se automaticky přepne do tichého režimu. Podobně zvýšením hlasitosti vyzvánění vypnete ztlumení zvuku v telefonu Samsung Galaxy.

Přečtěte si také:  Jak změnit rychlost videa v systému Android a iPhone

Chcete-li zvýšit hlasitost vyzvánění, postupujte podle následujících kroků:

1. Stisknutím tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti zobrazte posuvník hlasitosti.

2. Klepnutím na ikonu tří teček na posuvníku otevřete nabídku Hlasitost.

Samsung Galaxy Phone Posuvník hlasitosti

3. Posunutím jeho posuvníku nahoru zvýšíte hlasitost vyzvánění.

Samsung Galaxy Phone Posuvník hlasitosti nahoru

Profesionální rada: Hlasitost vyzvánění můžete změnit také v nabídce Nastavení > Zvuk a vibrace > Hlasitost. Posunutím posuvníku vedle položky Vyzvánění směrem doprava zvýšíte její hlasitost.

5. Zrušení ztlumení systémových zvuků

Pokud jsou určité zvuky ztlumeny, například zvuk klávesnice, nabíjení, zamknutí/odemknutí obrazovky, klávesnice pro vytáčení atd. je nutné je jednotlivě zrušit v nastavení Systémové zvuky.

Přejděte do Nastavení > Zvuk a vibrace > Systémový zvuk/Ovládání vibrací. Povolením přepínače vedle požadovaných funkcí zrušíte jejich ztlumení.

Samsung Galaxy Phone Ztlumení systémových zvuků

6. Vypněte režim Nerušit

Důvodem ztišení telefonu Galaxy může být také režim Nerušit. Chcete-li zrušit ztlumení telefonu Samsung Galaxy, musíte vypnout režim Nerušit.

Za tímto účelem přejděte do nabídky Nastavení > Oznámení > Nerušit. Vypněte přepínač vedle položky Nerušit.

Samsung Galaxy Phone Režim nerušit Vypnuto

V případě, že se telefon Samsung Galaxy stále automaticky zapíná do tichého režimu, musíte zakázat všechny plánované časy nastavené v nastavení Nerušit.

Samsung Galaxy Phone Režim nerušit Plán vypnutí

7. Zrušení synchronizace funkce Nerušit se zařízením Galaxy Watch

Existuje velká pravděpodobnost, že se režim Nerušit hodinek Samsung Galaxy synchronizuje s vaším telefonem, pokud je vlastníte. To může být příčinou náhodného ztišení nebo ztišení telefonu Samsung Galaxy.

Chcete-li zrušit synchronizaci režimu Nerušit s hodinkami, otevřete v telefonu aplikaci Galaxy Wearable. Přejděte do části Nastavení hodinek > Oznámení. Vypněte přepínač vedle položky Synchronizovat Nerušit s telefonem.

Synchronizace Samsung Galaxy Watch Nerušit

8. Vypněte režim zpřístupnění Ztlumit všechny zvuky

Společnost Samsung nabízí režim přístupnosti pro sluch, který vypíná všechny zvuky včetně upozornění, hovorů a médií na telefonech Galaxy. Pokud z telefonu nic neslyšíte, přestože jste ztlumení zvuku vypnuli výše uvedenými způsoby, může být viníkem toto nastavení.

Přečtěte si také:  7 nejlepších způsobů opravy nefunkčnosti nebo pádu poznámek Samsung na telefonech Galaxy

Chcete-li jej vypnout, přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Vylepšení sluchu. Vypněte přepínač vedle položky Ztlumit všechny zvuky.

Samsung Galaxy Phone Ztlumení všech zvuků

Poznámka: Obecně platí, že když je telefon Samsung Galaxy ztlumen, zobrazí se ve stavovém řádku reproduktor s ikonou pruhu. Pokud je však povoleno nastavení zpřístupnění Ztlumit všechny zvuky, tuto ikonu neuvidíte.

Často kladené otázky

1. Jak opravit zaseknutí telefonů Samsung Galaxy v tichém režimu?

Pokud se vám nepodaří ztišení telefonu odstranit, musíte telefon nejprve restartovat. Poté se ujistěte, že telefon není připojen k žádnému příslušenství Bluetooth. Podívejte se také na kategorie oznámení problematických aplikací. Podívejte se na další způsoby opravy absence zvuku v telefonech Samsung Galaxy.

2. Jak vypnout vibrace při vyzvánění na telefonech Samsung Galaxy?

Přejděte do nabídky Nastavení > Zvuky a vibrace. Vypněte přepínač vedle položky Vibrace při vyzvánění v části Režim zvuku.

3. Jak odstranit tichý režim z kontaktu?

Pokud od určitého kontaktu v telefonu Samsung Galaxy nepřijímáte oznámení o zprávách, je možné, že jste tento kontakt ztlumili. Chcete-li zrušit ztlumení kontaktu, otevřete v telefonu aplikaci Zprávy Samsung. Dotkněte se vlákna zprávy, ze kterého nepřijímáte upozornění, a podržte je. Klepnutím na tlačítko Oznámení zrušte ztlumení kontaktu.

Přizpůsobení oznámení

Jak jste viděli výše, společnost Samsung umožňuje zrušit ztlumení telefonu Galaxy několika různými způsoby. Podobně můžete přizpůsobit i další nastavení oznámení v telefonu Přečtěte si také, jak změnit tón zpráv v telefonu Galaxy. Pokud dostáváte oznámení se zpožděním, přečtěte si, jak vyřešit problém se zpožděnými oznámeními.

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>